Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe Transvet Sp. z o.o.
tel.: 62 767 70 01, fax: 62 767 30 15

Ośrodek Rozrodu i Hodowli Koni Bioxen

W Doruchowie będącym własnością PHPU Transvet sp. z o.o. działa od 1999 roku, poza oferta:

  • hotel dla koni
  • układanie koni
  • nauki jazdy, powożenie itp.

od 2008 roku prowadzi wraz dla PZHK zakłady treningowe dla Klaczy. Natomiast w 2013 roku zarejestrowaliśmy Centrum Pozyskiwania Nasienia i Rozrodu Koni jak również Bank Nasienia. Centrum spełnia wymogi stawiane przez rozporządzenie Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rolnictwa co zostało potwierdzone Decyzja nr. 77/2013 wydane przez Ministerstwo Rolnictwa oraz przez nadanie Weterynaryjnego Numeru Identyfikującego Centrum PL 30182101 przez Inspekcje Weterynaryjną.
Posiadamy zaplecze stajnie, ujeżdżalnię, teren, doświadczoną obsługę, pozwolenia na podjęcie szerokiej kooperacji w wielu zakresach działań.

Zapraszamy do współpracy zarówno potencjalnych klientów jak i firmy pragnące wykorzystać posiadaną przez nas bazę jako zaplecze do własnej działalności.